Йовелия Инженеринг ЕООД
Терабилд ООД
Прострой
Е - Терм
Перфект 2007
Profildeco

Нормативи

Строителните режими ще се облекчат с ново законодателство

Строителните режими ще се облекчат с ново законодателство Планира се въвеждането на единни тарифи за издаването на разрешителни за строителство и други аналогични услуги, свързани със строителството. Ще се въведат и единни правила и норми за устройственото планиране, ще се дефинира отговорността на всички участници в инвестиционния процес и ще се намали административната тежест върху инвеститорите и строителите. Промените ще залегнат в ...

Повече информация

Рекламен банер

БАИС

Izolacii.eu

Строител

КСБ

Рекламен банер

Нагоре