Йовелия Инженеринг ЕООД
Терабилд ООД
Прострой
Е - Терм
Перфект 2007
Profildeco

Каталог - Изпълнители

Халцедон ООД

Халцедон ООД

Предлагаме на вниманието ви дейността на фирма „Халцедон” ООД , регистрирана през 2007г. Дружеството разполага с екип от професионалисти с опит в извършването на строително-ремонтни  дейности, счетоводни и консултантски услуги.В работата си „Халцедон” се ръководи най-вече от желанието да бъде в максимална степен полезна за клиентите си, съобразявайки се с техните желания, търсения и възможности, спестявайки им по този начин  време, напрежение и отрицателни емоции.
Една от приоритетните за дружеството дейности е външният ремонт на жилищни сгради. За съжаление в София/особено в централната й част/ все още се намират стотици жилищни  кооперации в много лош външeн вид – със силно изронени мазилки и замърсени фасади – недопустимо явление за  столица на държава – член на Европейския съюз. Освен накърненото естетическо възприятие трябва да добавим и високата степен на опасност, която крият подобни фасади за живота и здравето  нa минаващите покрай тях  хора.
Вярна на разбирането  да проявява максимално гъвкавост в улеснение на клиентите си, фирмата предлага различни възможности и варианти за външен ремонт на сгради: частичен и пълен ремонт на фасади/обрушване, измазване, полагане на топлоизолация, боядисване/, ремонт на покриви и подпокривни пространства с полагане на хидро и топлоизолация, подмяна на дограма. „Халцедон” извършва   ремонт и поддръжка на сградни инсталации, боядисване на стълбища и др.
Интересна възможност е поставянето на рекламна мрежа на сграда срещу изпълнение на договорени между страните ремонтни дейности. По този начин собствениците се освобождават от каквото и да било финансово натоварване.  Инструментът за разплащане е престоят на рекламната мрежа, продължителността  на който се определя от количеството и качеството на възложените ремонтни услуги.
Ремонт на сграда срещу надстрояването й е друга дейност, „бартерна” сделка, освобождаваща собствениците  от финансов ресурс за реализиране на възможно най-пълен ремонт на сградата – в някои случаи - и с инсталирането на асансьор. Така нашите клиенти получават  обновена сграда с отличен външен вид, с повишена енергийна ефективност и в резултат на  това – имот с по-висока стойност.
Основни принципи, залегнали в работата на  дружеството са гарантиране на сигурност, точност и качество в реализиране на проекта  с подписване на договор за извършване на конкретната ремонтна услуга. Тя  включва и спазването на необходимите изисквания за чистота в процеса на работа, както и след приключване на ремонта, с предаването на обекта и околното пространство в изряден вид.

Контакти: Юри Костов
гр. София
ул. "Московска" № 29, вх. Г/4, ап. 52    
Телефон: 02/9881333, 02/9883313
Е-мейл: halcedon.bg@abv.bg
Сайт: http://halcedon.com

Назад

Рекламен банер

БАИС

Izolacii.eu

Строител

КСБ

Рекламен банер

Нагоре