Йовелия Инженеринг ЕООД
Терабилд ООД
Прострой
Е - Терм
Перфект 2007
Profildeco

Нормативи

Строителните режими ще се облекчат с ново законодателство

Строителните режими ще се облекчат с ново законодателство

Планира се въвеждането на единни тарифи за издаването на разрешителни за строителство и други аналогични услуги, свързани със строителството. Ще се въведат и единни правила и норми за устройственото планиране, ще се дефинира отговорността на всички участници в инвестиционния процес и ще се намали административната тежест върху инвеститорите и строителите.

Промените ще залегнат в новия законодателен пакет, който се подготвя съвместно от Министерството на инвестиционното проектиране с браншовите камари. Текстовете на три нови закона – за териториалното устройство, за градоустройството и за инвестиционния процес в строителството, в следващите дни се очаква да бъдат публикувани за обсъждане от гилдията.

Председателят на парламентарната комисия по инвестиционно проектиране Емил Костадинов посочи на пресконференция, организирана от Камарата на строителите, че има вероятност новите закони да влязат за разглеждане в Народното събрание още през есента, стига дотогава да са приключили всички обсъждания и съгласувателни процедури.

PDF

Назад

Рекламен банер

БАИС

Izolacii.eu

Строител

КСБ

Рекламен банер

Нагоре