Йовелия Инженеринг ЕООД
Терабилд ООД
Прострой
Е - Терм
Перфект 2007
Profildeco

Полезно

Баумит опън климафасада - активно дишащата фасада

Баумит опън климафасада - активно дишащата фасада

През 70-те и 80-те години на миналия век някои фирми започват специализирани проучвания за разработване на материи, които да вентилират човешкото тяло и да транспортират влагата от неговата повърхност навън към околната среда. Тези усилия дават резултат, известен като „Принципът на Крафт”. Той представлява трислойна система, подходяща за всекидневно носене, която осигурява перфектен микроклимат за тялото, като се грижи температурата и влажността да са максимално близки до естествените за човека. Трите слоя на обличане включват:
първи слой (термобельо) – транспортира влагата далеч от тялото и я разпределя към външната част от дрехите;
втори слой (полар) – изолация и топлина, транспортира влагата и излишната топлина към следващия слой;
трети слой (яке) – предпазва от дъжд, вятър и мраз, като същевременно освобождава излишната топлина и влага.

Първият, най-близък до тялото слой – термобельото, е изключително важен, защото трябва да ни запази сухи и топли, без да нарушава нашия комфорт. Той трябва да е функционален, т.е. да транспортира влагата, без да я абсорбира, да притежава изолиращо действие и да съхне бързо при намокряне, за да осигури оптимална терморегулация на тялото. От това, доколко бързо материалът изпълнява функцията по отделяне и изпаряване на влагата, зависи усещането за комфорт, но и не само. Бельо, което бързо отвежда влагата от тялото позволява на неговия собственик да не хаби енергия за нагряване и изпаряване на водата, която се отделя от организма при интензивно физическо натоварване.

Но настоящата статия не е свързана с темата термобельо, нито с трислойната система на обличане и нейните предимства.

Ние ще направим аналогия, за да сравним функциите на тази система по отношение на човешката кожа и тяло с функциите на топлоизолационната система по отношение на фасадата и сградата като един цял организъм.

Административна сграда Метарем, инвеститор: Метарем АД
проектант: арх. Светослав Луканов, изпълнител: Лидер Строй ВН ЕООД
Вложени материали по фасадата: Баумит интегрирана топлоизолационна система опън с крайно покритие КреативТоп, НанопорТоп и Металик.

Изграждането на топлоизолационни слоеве върху фасадите с крайно покритие от тънкослойна мазилка започва през 70-те години на миналия век, т.е. преди повече от 40–45 години. Най-важната цел на топлоизолацията е да намали загубите на енергия от сградите, оттам да намали нуждите от производство на тази енергия, което благоприятства опазването на околната среда чрез намаляване на отделените емисии CO2 и други замърсители в атмосферата.
С изграждане на обичайната топлоизолационна система с плочи от експандиран полистирен (EPS), фасадата практически се обвива с „облекло”, което осигурява много добър енергоспестяващ ефект. Както при ново строителство, така и при обновяване на стари сгради, преди полагането на топлоизолация се монтира нова, плътна дограма. Днес съвременните модерни сгради имат много по-плътна обвивка в сравнение с миналото. Ето защо сега обмяната на стар с пресен външен въздух през тази обвивка е около 10 пъти по-малка. Това води дотам, че вътрешният въздух е до 5 пъти по-натоварен с вредни вещества в сравнение с преди. Но не само това! През тази фасадна обвивка се изнася само сравнително малка част и с неголяма скорост, формиращата се в сградата влага. Въпреки относително добрата си паропропускливост, това „облекло” възпрепятства свободното движение на парите от вътре навън. „Пакетирането” на сградите води до задържане на големи количества влага във вътрешния въздух на помещенията и във фасадните стени. Когато този въздух открие по-студени повърхности (например повърхността на стъклопакети, термомостове по фасадните стени и др.), там част от тази влага кондензира. Ако процесът е продължителен във времето, в тези участъци се създават предпоставки за развитие на микроорганизми (гъбички и водорасли), което допълнително допринася за нездравословен климат и силно снижава комфорта на обитаване.
Решението на тези проблеми трябва да се търси в две посоки: 1) използване на строителни материали и мебелировка, произведени с доказано безвредни суровини и 2) осигуряване на по-добра обмяна на въздуха.

Жилището трябва да предлага на обитателите си комфорт, чувство за безгрижност и високо качество на живот. Особено значение за комфортния климат в него заема температурата на въздуха. Установено е, че оптималните граници за човешкия организъм са в интервала 19°С–23°С. Същевременно температурата на въздуха, намиращ се в непосредствена близост и в допир със стените, не трябва да е по-ниска с повече от 2÷3°С от тази в помещенията, за да няма ненужно движение на вътрешния въздух, т.е. да не се създават условия за въздушно течение. Това може да се осигури само с добре изчислена и добре положена топлоизолационна система. Другите фактори, които влияят върху комфорта са: влага, шум, светлина, миризма, цветове, подредба.
Строителството на нова сграда е свързано с влагането на големи обеми вода за смесване на строителните материали (бетон, мазилки, замазки). Една част от тази вода се свързва в тях химически или физически, но по-голямата част остава свободна, в техните пори. След приключване на строителството, вследствие изпарението на тази свободна вода, влажността в помещенията е висока. Този период е продължителен и трае обикновено няколко години.
По време на експлоатация, едно домакинство за един ден освобождава във вътрешния въздух между 5 и 20 литра вода под формата на водни пари.
Високата относителна влажност на въздуха в помещенията води до опасност от конденз върху по-студените повърхности и оттам до по-лош комфорт на обитаване на жилището. Това налага тя да бъде поддържана в оптималните граници между 40% и 60%.

Еднофамилна жилищна сграда в с. Марково
проектант: арх. Елена Апостолова, изпълнител: Термобилд ЕООД
Вложени Баумит материали: Баумит интегрирана топлоизолационна система опън с крайно покритие НанопорТоп К1,5.

От много години специалистите, работещи в развойните лаборатории на Баумит, отделят внимание не само на въпроса за топлоизолирането изобщо, а се стремят да откриват решения, които да осигурят постоянен висок комфорт на обитаване на жилищата. Съпоставяйки фасадната повърхност с кожата на човешкото тяло, те достигат до извода, че изолацията трябва да започне и да „диша”. Изхождайки от „принципа на Крафт” за системата на обличане и следвайки аналогията, те решават да „облекат” сградата с такава фасадна топлоизолация, която бързо и в максимална степен да отвежда появилата се влага през всеки от слоевете на системата навън, да съхранява топлината през зимния период или, съответно, да предпазва сградата от прекомерно нагряване през лятото.
За постигането на тази цел специалистите обръщат внимание на всеки елемент от топлоизолационната система: лепило, топлоизолационна плоча, шпакловъчна смес, грунд и мазилка. И стигат до решение – създават активно дишащата топлоизолационна система Баумит опън® (open – от английски „отворен”).
Комфортът е притегателната сила или ключовата дума, която печели хората на страната на системата Баумит опън® Климафасада. Специалната опън® технология предлага 5 пъти по-добро регулиране на влагата в сравнение с конвенционалните системи с експандиран полистирен, което позволява на фасадата да съхне до 5 пъти по-бързо от останалите. А това е важно както за новите, така и за старите сгради. В старите къщи влагата прониква често откъм основите и се поддържа постоянна във времето. При новите сгради проблемът се свързва с бързото изграждане и въвеждане в експлоатация, докато съхненето им продължава през следващите 4–5 години. Към това трябва да добавим и формиращата се ежедневна влага, от обитаване. С помощта на системата Баумит опън® Климафасада влагата може да се отвежда бързо навън и така да се поддържа минимална опасността от поява на микроорганизми по стените и тавана.

Разработената от Баумит система опън® Климафасада комбинира три много важни технически иновации, осигуряващи свойствата: оптимален топлоизолационен ефект, паропропускливост и дълготрайност на външния вид, което прави тази система уникална за пазара. Нейните основни предимства са: 1) отсъствие на термо-мостове; 2) паропропусклива („активно дишаща”); 3) местоположението на дюбелите не се „отпечатва” върху фасадната повърхност; 4) осигурява дълготрайно красива фасада. Основните компоненти, изпитани в съвместна работа и реализирайки идеалната комбинация са: Баумит СтарТрек, Баумит опън Терм, Баумит СтарКонтакт бял и Баумит НанопорТоп.

Еднофамилна жилищна сграда в Севлиево
проектант: арх. Светлозар Стефанов, изпълнител: Гипсотехника ООД
Вложени Баумит материали: Баумит интегрирана топлоизолационна система опън с крайно покритие НанопорТоп К1,5.

Баумит СтарТрек е продукт от бъдещето. При него технологията на лепене измества настоящите методи на съединяване чрез заваряване, завинтване или нитоване. Крепежните елементи Баумит СтарТрек се монтират директно върху фасадната основа, след което топлоизолационните плочи се лепят веднъж към основата и допълнително към главите на тези елементи. Това увеличава сигурността на закрепване на топлоизолационната система към основата с около 15% по отношение на конвенционалните методи на закрепване (чрез дюбелиране през топлоизолационната плоча). С отсъствието на конвенционални дюбели се избягва опасността от създаване на термо-мостове, както и за „отпечатване” на дюбелите на повърхността, вследствие лош монтаж или конденз на вода рано сутрин.

Решаващ фактор за съвършеното функциониране на тази система се явява топлоизолационната плоча Баумит опън® Терм. Именно тя е в непосредствен контакт с фасадната стена и играе ролята едновременно на „термобельо” и „полар”. Топлоизолационната плоча изолира с най-добрия топлоизолационен продукт в природата – с въздух, защото милионите затворени в нея въздушни мехурчета представляват ок. 99% от обема й. Те образуват тапицерия, която съхранява енергията, затопляща сградата. Но плочата осигурява и климатичен ефект – тя отвежда свободно и бързо достигналата до нея влага от помещенията, без да се омокря. За това съдействат направените в нея около 1100 отвора (с диаметър ок. 3 мм), през които парите се придвижват навън, без да се задържат в близост до фасадната повърхност. Високата степен на паропропускливост на Баумит опън® Терм, идентична с тази на керамичните тухли, служи за оптимизиране (намаляване) на влажността на въздуха в помещенията и подпомага процеса на съхнене на сградата. Така се осигурява най-добра защита срещу развитието на гъбички и плесени, създава се стабилна санитарно-хигиенна среда, т.е. здравословни условия за живот.

От своя страна лепилната и шпакловъчна смес Баумит СтарКонтакт бял е едновременно еластична и здрава. Благодарение на иновативната си рецептура, тя създава отлично сцепление с последващото покритие. Затова не се налага грундиране преди полагане на крайното покритие - пастообразната мазилка. Спестяват се време и пари.

Еднофамилна жилищна сграда в Гривица
проектант: арх. Здравко Здравков, изпълнител: Монолит ООД
Вложени Баумит материали: Баумит интегрирана топлоизолационна система опън с крайно покритие НанопорТоп К2

Баумит НанопорТоп – пастообразна мазилка покрива напълно изискванията на третия слой от „облеклото на Крафт”. Тя съхранява отлично фасадата от дъжд, вятър и мраз. Същевременно, големият брой пори с нано-размери успяват да пропуснат навън в максимална степен постъпващата от вътрешността влага. Мазилката, разглеждана под микроскоп, притежава много гладка повърхност. Това свойство осигурява другите нейни предимства: самопочистване със силите на природата (вятър и дъжд). Включеният в състава й фотокатализатор я прави и активно самопочистваща се – чрез разграждане на микроорганизмите, попаднали и развиващи се на повърхността й. Всичко това осигурява една дълготрайно чиста и искряща в цветовете си фасада.

Но силата в „принципа на Крафт” е в съвместната работа на всички слоеве на облеклото. В системата опън® Климафасада висока паропропускливост притежават всички продукти. Всеки от тях е произведен така, че съпротивлението му по отношение пропускането на водни пари да бъде минимално, близко до това на фасадната конструкцията – тухли, зидарски разтвори и мазилки.

Нова сграда, изолирана с Баумит опън® Климафасада, осигурява още през първите месеци и години на обитаване по-ниска относителна влажност на въздуха в помещенията и съхне от 2,5 до 5 пъти по-бързо, в сравнение със същата сграда, изолирана с конвенционална топлоизолационна система с EPS. Това спомага за достигане на оптимални параметри по отношение на комфорта на обитаване още след първите 1–2 години.

Перфектната съвместна работа на дифузно отворена и отлична топлоизолация, и иновативно крайно покритие – резултат от най-новите постижения на нанотехнологиите, запазва ефективността и качествата на системата за десетилетия напред.

Влагането на система Баумит опън® Климафасада е инвестиция в бъдещето, която гарантира отличен комфорт на жилището, в което живеем. Независимо от това, за какви стени става въпрос, дали са изградени от стара зидария или модерни тухли, системата се свързва възможно най-хармонично, като формира с тях единно цяло. Ето защо, тази супер–фасада е еднакво добра за старо и ново строителство. Тя съхранява ефективно суровините, спомага за трайното намаляване на разхода на енергия и спестява от средствата за отопление за цял един живот.

Назад

Рекламен банер

БАИС

Izolacii.eu

Строител

КСБ

Рекламен банер

Нагоре