Йовелия Инженеринг ЕООД
Терабилд ООД
Прострой
Е - Терм
Перфект 2007
Profildeco

Новини

Строителното министерство поиска от общините по-строг контрол на санирането

Строителното министерство поиска от общините по-строг контрол на санирането

14.01.2018

 

Некачественото изпълнение може да доведе до прекратяване на договори с ББР и бъдещо подписване на анекси, предупредиха от МРРБ

 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) обяви, че изисква от общините по-строг контрол на изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Ресорният министър Николай Нанков е дал допълнителни указания до всички кметове на общини и областни управители, както и до председателя на Национално сдружение на Общините в Република България (НСОРБ) Даниел Панов, за по-строг контрол при изпълнението на санирането.

Осъществяваният от министерството мониторинг на програмата е установил, че общините като възложител в процеса по обновяване на сградите не извършват достатъчно ефективен контрол на външните изпълнители, което може да доведе до вреди със съответното финансово изражение за гражданите.

За да не се допусне това, с писмото си Нанков изисква да се извършват проверки на място от представители на общината и строителния надзор минимум един път месечно по време на изпълнението на обновителни дейности на сградата и преди подписването на Констативен акт (Образец 15) и да се съставят протоколи от тях.

На общодостъпно място във всеки вход на участваща в програмата сграда вече трябва да бъде поставяна информация за контакт – име, телефон и имейл, с отговорните общински служители, упражняващите строителен надзор и инвеститорски контрол, и на съответното подразделение на Дирекцията за национален строителен контрол.

Общините трябва да следят и за нерегламентираното използване на подизпълнители.

Некачественото изпълнение на дейности по дадена сграда може да доведе до прекратяване на договора за нея с „Българска банка за развитие“ АД и бъдещо подписване на анекси, се казва още в писмото на регионалния министър.

Общините, които са основен участник в изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност, са задължени да изпълняват функциите си на възложител със съответните механизми за контрол и гарантиране изпълнението на допустимите дейности, да следят за законосъобразното разходване на публичните средства и да защитават интересите на сдруженията на собствениците като техни представители, заявяват от министерството.

Снимка: Инвестор.bg

По статията работи: Десислава Попова
Инвестор.bg

Назад

Рекламен банер

БАИС

Izolacii.eu

Строител

КСБ

Рекламен банер

Нагоре