Йовелия Инженеринг ЕООД
Терабилд ООД
Прострой
Е - Терм
Перфект 2007
Profildeco

Полезно

Изолирайте, вместо да охлаждате!

Изолирайте, вместо да охлаждате!

Пестене на енергия.
Това, което е добро срещу студа, е добро също и срещу горещината.

Специалистите на Баумит България уверяват, че топлоизолацията може да допринесе много за спестяването на енергия и за намаляване емисиите на въглероден двуокис. Според междуправителствения панел за изследване на климатичните промени (IPCC), наблюдаваното от години затопляне на климата е без аналог. Ние също усещаме все по-силно последиците от глобалното затопляне. Затова е важно да се знае, че оптимално избраната топлоизолационна система повишава и през лятото комфорта на обитаване и спомага да бъдат минимизирани все по-скъпите разходи за охлаждане.

Енергията за охлаждане е по-скъпа, отколкото енергията за отопление
В досега водените обществени дискусии по темата „Пестене на енергия и намаляване емисиите на въглероден двуокис”, темата „Разходи за охлаждане” е почти напълно пренебрегвана. Би трябвало, обаче, да се замислим и да отчитаме задължително разходите за охлаждане поне в нежилищните сгради (офисни сгради, хотели, спортни зали, магазини). И това е напълно правилно, тъй като за отоплението може да се използват нафта, газ, въглища, но охлаждането се осъществява изключително с електроенергия. Разходите за охлаждане с електроенергия, обаче, са значително по-високи  от разходите за отопление с газ или нафта. Това се отнася особено за дворците със стъклена окачена фасада, при които енергията за охлаждане възлиза на 500 кВч/м ².

Топлоизолацията повишава и през лятото комфорта на обитаване
 
Изолацията предпазва от слънчевата топлина също толкова надеждно, както и предпазва от студа през зимата. Това е валидно не само за споменатите нежилищни сгради, но има все по-нарастващо значение и при жилищните блокове и в собствения дом. Особено силно е нагряването в етажите по покриви, изпълнени от леки конструкции. Тук при всички случаи е необходима топлоизолация с дебелина 30 см. Добрата изолация намалява проникването на топлина през строителната конструкция. При това трябва да се взема предвид, че способността на конструктивните елементи да запазват топлината, е ефективна само в първите 10 см от вътрешното помещение. Тази съхранена термична енергия е значително по-голяма при масивните конструкции, отколкото при сградите с дървен покрив.

Т.е. правилното подбраната и изпълнена без компромиси топлоизолационна система спомага за редуциране на вече акумулираната топлина в помещението.
    
Дълготрайност на Баумит интегрираните топлоизолационни системи
Изследваните едно- и многофамилни къщи показват, че добре изпълнените сертифицирани Баумит Интегрирани топлоизолационни системи издържат без допълнителни подобрения повече от 20 години. Повече от петнадесет години фирма Баумит България пропагандира у нас не само ползата от системни решения, но и предлага варианти за топлоизолиране, които се отличават с неповторим комфорт на обитаване. Такава е топлоизолационната система Baumit open plus nano, която е активно дишаща, създава с 15% по-добра изолация при една и съща дебелина на плочата, и при крайно покритие Нанопор мазилка осъществява самопочистващ ефект на фасадата.

 

Назад

Рекламен банер

БАИС

Izolacii.eu

Строител

КСБ

Рекламен банер

Нагоре