Йовелия Инженеринг ЕООД
Терабилд ООД
Прострой
Е - Терм
Перфект 2007
Profildeco

Полезно

Кога топлоизолират топлоизолациите?

Кога топлоизолират топлоизолациите?

Какво очаква потребителят от един топлоизолационен продукт?
- Намаляване на разходите за отопление и климатизация;
- Подобрение на жизнения комфорт – топлинен комфорт и здравословна среда;
- Повишаване на оценката/стойността на жилището/сградата.

При правилно избран топлоизолационен продукт, небходима дебелина на топлоизолационния слой, правилно изпълнение и прецизност във всеки един детайл, освен основните очаквания, топлоизолацията носи и допълнителни ползи, като например – нов дизайн, нова естетика, опазване на околната среда, увеличаване на експлоатационния срок на жилището/сградата и т.н.

Как избира потребителят топлоизолационния продукт?
- По марка;
- По цена – най-ниската или най-високата;
- По съвет от специалист или „специалист”.
 
Често могат да се появят следните трудности:

Когато избираме по цена, рисковете са същите, както при всеки един продукт. Най-високата цена не е гаранция за най-доброто качество, а най-ниската цена е почти сигурен компромис с качеството.

Когато избираме по съвет и препоръка, всъщност изцяло се осланяме на късмета си да сме попаднали наистина на компетентен специалист, който ще ни насочи правилно.

Когато избираме по марка, обикновено се доверяваме на компании, които са изградили доверието от страна на потребителите. В този случай, опасности могат да възникнат от опити за подвеждане, че определен продукт носи определена марка.

Фирма, която управлява качеството на своето производство, непрекъснато проучва изискванията на своите потребители и се стреми към постоянно усъвършенстване и развитие и висока степен на удовлетвореност на клиента, каквато е и ФИБРАН България, заслужава доверието на клиентите и вече 14 години оправдава това доверие на българския пазар. Производителите от ранга на ФИБРАН България са гарант, че произвежданите от тях продукти отговарят на съществените изисквания и са технически специфицирани.

Потребителят има правото да получи техническа консултация, опаковани продукти с изрядни физически размери, както и продукти с технически параметри, отговарящи на описаните в етикета, каталога и Декларацията за съответствие. Всяка плоча, която е произведена от ФИБРАН България има отпечатан идентификационен партиден номер, който съдържа информация за вида продукт, партидата и датата на производство. В лабораторията на завода се изпитва всяка произведена партида и информацията от изпитванията се съхранява в базата данни на фирмата. Клиентът може да получи точни данни за техническите параметри на всеки закупен продукт.

Всички тези изпитвания гарантират, че декларираните технически параметри са реални:

Стабилност на размерите: на практика малки отклонения или дефекти биха създали редица трудности и разходи за преодоляването им. Например, ако в търговската мрежа попаднете на плочи, които не са с правилни размери, евентуална манипулация при изчисление на цената на брой плоча, е най-малкият проблем. Размерите на плочите от екструдиран полистирен FIBRANxps са ширина 600 mm и дължина от 1250 mm или от 2500 mm (БДС EN 822). Това са размери, които не са избрани случайно, те са кратни на най-често използваните размери в строителството. Използването на плочи с различни от тези размери налага направата на кърпежи по изолираните повърхности, което е гаранция за недобре топлоизолирана сграда.  (Разбира се, по предварителна заявка ФИБРАН може да произведе плочи с размери, различни от тези, в случай, че конкретно приложение го изисква.)
 
БДС EN 823, БДС EN 823 и БДС EN 825 регламентират допустими стойности за дебелина, правоъгълност и равнинност. Представете си как се полагат изкривени или вълнообразни плочи, плочи с неравни ръбове, извити нагоре и криви – те биха създали сериозни трудности при монтаж и абсолютна невъзможност за прецизно поставяне на топлоизолационните плочи, плътно една до друга със застъпване на ръбовете. Това е предпоставка за поява на фуги, топлинни мостове и повече разходи на монтажни смеси – лепило и шпакловка. Не е възможно да се коригират  получените неравности и в положените следващи слоеве ще се образуват невъзвратими пукнатини. Така, на финала получваме резултат, който е незадоволителен и остава впечатлението за лошо свършена работа и лошо топлоизолирани сгради. Неправилните плочи биха увеличили разхода на лепилото и шпакловката. Неравностите ще проличат много явно, когато вече е изпълнена мазилката на фасадата и е твърде късно за корекции.

Затова ние съветваме всеки, на който предстои избор, да се информира достатъчно, за да направи правилен избор съобразно приложението, да избере качествен продукт, с необходимата дебелина и да осигури правилното му полагане в комбинация с подходящите допълнителни материали за топлоизолационната система. Изборът по марка продукт не е достатъчен. Трябва да се избере конкретният продукт, предназначен за съответното приложение.  Например, по фасадите не се поставят плочи с гладка повърхност.  В случаите, когато топлоизолационните плочи са предназначени за фасадна облицовка, повърхността им е обработена допълнително. Всяка плоча FIBRANxps ETICS BT, двустранно по цялата си повърхност е с фино отнет горен слой, за да се придобие грапавост. Допълнително се оформят прави канали по дължината на плочата, за да се получи по-добро сцепление с лепилото и шпакловката. Плочите се поставят по фасадната повърхност с канали, разположени в хоризонтална посока. За фасадно приложение могат да се използват и друг вид специални плочи FIBRANxps ETICS GF с вафлена структура на повърхността отново с цел по-добро слепване със строителните смеси.

ФИБРАН България се грижи за качеството на своите продукти, както по време на производствения цикъл, така и по време на прилагането им с навременна, професионална и детайлна техническа консултация.
 
За да се осигурят на строителния пазар качествени продукти от екструдиран полистирен (XPS), към производителите има определени изисквания, на които те трябва да отговарят.

Продуктите FIBRANxps се произвеждат съгласно Директива 89/106/ЕЕС, Регламент (EC)/305/2011 и съответстват стриктно на Анекс ZA на Хармонизиран европейски стандарт EN13164 – Топлоизолационни продукти за сгради произведени в заводски условия.

Първоначалните типови изпитвания на продуктите FIBRANxps са проведени в Нотифицирани институти: Изследователски институт или Институтът за изпитване на строителни материали.

Качеството на продукти от екструдиран полистирен FIBRANxps е гарантирано в съответствие със стандартите EN13164 и EN13172. Тези два стандарта регулират вида и честотата на измерванията, извършени от акредитирани и независими институти, както и от собствените лаборатории на прозводителя. За приложение в строителството при тестването на продуктите съгласно съответните стандарти, получените стойности на някои от тях се екстраполират за време от 25-30-50 години, като така се изчисляват декларираните стойности на коефициентите. Това осигурява дългосрочна гаранция за продуктите за приложението им в строителството.

Важна е годината 2007 на поставяне на СЕ маркировката, която е гаранция за безопасност, качество на продуктите и контол на производството. Притежаването на Сертификат ISO 9001:2008 във валидност е от значение и гаранция за отличен продукт.
 
Качествените продукти FIBRANxps, приложени качествено, водят до качествен резултат.

Добре информираните клиенти избират винаги така, че да са доволни от постигнатите резултати. Те избират:
- подходящ за съответното приложение топлоизолационен продукт;
- небходима дебелина на топлоизолационния слой;
- правилно изпълнение;
- прецизност във всеки един детайл.

Оставаме с най-добри пожелания за ползотворна дейност към всички, които работят прецизно и с мисъл за бъдещето!

 

Назад

Рекламен банер

БАИС

Izolacii.eu

Строител

КСБ

Рекламен банер

Нагоре