Йовелия Инженеринг ЕООД
Терабилд ООД
Прострой
Е - Терм
Перфект 2007
Profildeco

Полезно

Връзка на топлоизолационна система с подпрозоречни дъски и первази

Връзка на топлоизолационна система с подпрозоречни дъски и первази

Много честа причина за спорове със строителите са щетите в областта на подпрозоречните дъски. Въпреки че до голяма степен оказват влияние върху качеството на цялата топлоизолационна система, тяхната конструкция, производство и монтаж не са нормирани.
Това води до използването на подпрозоречни дъски, които не са подходящи за монтаж в топлоизолационна система и които не могат да поемат температурните разширения на материала, от който са направени или да предотвратят навлизането на вода в конструкцията.
Последствията са разрушаване на части от ТИС и нейното компрометиране.
 
Подходящите за ТИС подпрозоречни дъски се тези, които предпазват системата от такива щети и могат да поемат следните функции:
- да поемат температурните разширения на подпрозоречната дъска в собствената си конструкция и да не ги предават на системата;
- да подсигуряват гъвкава, еластична и достатъчна от гледна точка на статиката подпора;
- да предлагат водоплътно и без прекъсване уплътняване към дограмата и към топлоизолационната система;
- да предотвратяват образуването на топлинни мостове.
 
Външните подпрозоречни дъски и первази могат да бъдат изработени от най-различни материали. Те трябва да възпрепятстват навлизането на вода в строителната конструкция и топлоизолационната система. Техният наклон трябва да бъде достатъчен за отвеждане на водата (най-малко 5°), а предният им водооткапващ кант да излиза най-малко 30-50 мм пред фасадата. Това редуцира водното натоварване на фасадата и намалява замърсяването на фасадата при отичането на водата.

Връзката на ТИС със страничните бордове на подпрозоречната дъска трябва да бъде направена така, че да е абсолютно водоплътна и да не позволява преминаването на влага. Самите странични бордове трябва да могат да поемат линейните разширения на подпрозоречния перваз без да ги предават на конструкцията. При металните подпрозоречни дъски трябва да се предвидят също така разширителни връзки на всеки 3000 мм (нагряването през лятото може да стигне до 70-80°С през деня и да се охлади до 5-10°С през нощта).

Первази „стърчащи“ повече от 150 мм от равнината на фасадата е задължително да бъдат допълнително фиксирани за строителната конструкция. При металните подпрозоречни дъски се препоръчва монтажа на подложна уплътнителна лента, заглушаваща шума от дъждовни капки.
 
 1. Монтаж на бордовете към подпрозоречната дъска
Закачане на двата борда върху скъсената на необходимата дължина подпрозоречна дъска. Интегрираното в бордовете уплътнение гарантира достатъчно място за нейните термични линейни разширения.

Закрепване на уплътнителния профил (или уплътнителната лента) на гърба на подпрозоречната дъска по цялата и дължина до интегрираното в бордовете уплътнениe.

2. Монтаж на подпрозоречната дъска към дограмата
Завиване на подпрозоречната дъска (заедно със закрепеното за гърба уплътнение) към дограмата на прозореца и поставяне на капачките на главите на монтажните видии.

Запълване на евентуално оставащи кухини между бордовете на подпрозоречната дъска и стената с топлоизолационен материал (или алтернативно с монтажна пяна).
 
3. Монтаж на конзолния държач
Закачане на конзолния държач за челото на подпрозоречната дъска, настройка на дължината на рамото му и фиксиране за стената. Максималното разстояние между два съседни държача е 0,75 м.

4. Връзка с топлоизолационния материал
За да се гарантира сигурна връзка с топлоизолационната система, на долната част на подпрозоречната дъска се залепва уплътнителна лента. Тази лента се полага така, че да е изравнена с ръба на топлоизолационните плочи и се обръща на горе по бордовете.

5. Полагане на финишна мазилка
След приключване на монтажа на подпрозоречната дъска, се заработва топлоизоалцията и се полага финишната мазилка до канта на страничните бордове.

 

Назад

Рекламен банер

БАИС

Izolacii.eu

Строител

КСБ

Рекламен банер

Нагоре