Йовелия Инженеринг ЕООД
Терабилд ООД
Прострой
Е - Терм
Перфект 2007
Profildeco

Полезно

Топлоизолация на подземни конструкции с fibranxps - част II

Топлоизолация на подземни конструкции с fibranxps - част II

Избор на топлоизолация за подземни конструкции
(продължение от предишна статия)

За да се осигури солиден и ефективен ЕНЕРГИЕН ЩИТ на стената под нивото на терена, обикновено е достатъчно да бъдат избрани топлоизолационните плочи FIBRANxps 300-L, с подходящи технически свойства, отговарящи и на изискванията на стандарт EN DIN 4108-10, който предписва задължителните минимални изисквания към изолацията според нейното предназначение.

Поставяне на топлоизолацията по фундаментни стени

Топлоизолационните плочи FIBRANxps 300-L се подреждат плътно прилепнали една към друга, с разминаване от половин плоча, така че да се предотврати образуването на топлинни мостове. Поставят се върху равната и чиста повърхност на хидроизолационния слой, плътно една до друга и със застъпване на ръбовете на плочите, за да се предотврати достъпа на насипния материал до хидроизолацията при запълване на изкопа. С топлоизолационните плочи FIBRANxps защитаваме външното покритие на цялата повърхност на подземните стени, включително и на фундамента.

Закрепване на топлоизолациoнните плочи FIBRANxps

FIBRANxps плочите се закрепват върху хидроизолационната мембрана с бутилова гума FIBRANstick, или със специална полиуретанова пяна. Под нивото на подпочвените води топлоизолационните плочи трябва да бъдат залепени по цялата повърхност. В този детайл са подходящи водоустойчиви лепила и обмазващи пастообразни хидроизолационни продукти.

За да се постигне желаната топлинна ефективност на стените в подземните етажи, специално внимание трябва да бъде отделено на следното:

а). връзките между топлоизолационните плочи, за да се предотвратят потенциални повишения на пренос на топлина;
б). изпълнението на връзките между топлоизолацията на фундаментната стена и топлоизолацията на фасада в зоната на терена;
в). изпълнението на връзките между топлоизолацията на основите на сградата и на фундаментните стени на подземния етаж;
г). при терени с лошо отводняване на почвата трябва да бъде инсталирана подходяща дренажна система около топлоизолираните обекти, която позволява оттичане на дъждовната и подземната вода;
д). топлинните мостове при сервизни отвори, светлинни шахти, връзки между отоплявани и неотоплявани части на сградите...
 
а). Връзки при монтирането на плочите FIBRANxps 300-L и съединяване на критичните точки при ъглите.
б). Детайл 1 - Изпълнение на връзката между изолацията на фундаментната стена на подземния етаж, цокъла на сградата и топлоизолацията на фасада.
в). Детайл 2 - Изпълнение на връзката между изолацията на фундаментната плоча и фундаментната стена в детайл с предвиден дренаж.
г). За да се осигури оптимален резултат от поставянето на топлоизолация, препоръчително е да се инсталира подходяща система за дренаж около фундамента на цялия топлоизолиран обект, за да позволи отводняване на дъждовната и подпочвената вода.
д). Топлинни мостове
Освен увеличението на топлинните загуби, топлинните мостове (зони с увеличено преминаване на топлина) могат да причинят видим, неприятен конденз на влагата във въздуха по повърхността на по-студената част на стената или тавана, което в последствие може да доведе до образуването на мухъл и плесен.  

С оглед избягването на топлинни мостове, трябва да бъдем внимателни в няколко насоки:
- да се предотвратят пропуски или пробиви в цялостната топлоизолационна „опаковка” на отопляемата част на сградата;
- да се изпълнят много прецизно връзките между отопляемите и неотопляемите части на сградата, осигурявайки по този начин идеална товароносимост и дълготрайна топлинна изолация.

- Светлинни шахти
Конструктивните елементи  от типа на светлинни шахти, тераси, елементи, граничещи със студени пространства или сгради, както и други отделни конструкции, трябва да бъдат отделени или изолирани от отопляемата част на сградата, за да се ограничи засиленото топлопреминаване и другите нежелателни последици от подобни топлинни мостове.

Студени елементи, които трябва да бъдат свързани с отопляваната част на сградата, трябва да бъдат закрепени с помощта на анкери от неръждаема стомана в топлоизолацията FIBRANxps, или със специално произведени за целта анкери.
 
Детайл 3 - Готови елементи  от типа на светлинните шахти трябва да бъдат монтирани съгласно указанията на производителя. Необходимо е внимателно да се запечатат местата на закрепване на светлинната шахта. Частта от конструкцията, където се монтира светлинната шахта, трябва да бъде топлоизолирана.

Студените бетонни елементи, които се изграждат на място, се закрепват в армировката на вече изградената конструкция. Трайна здрава връзка се изпълнява с армировка от неръждаема стомана, която минава през топлоизолационния слой  FIBRANxps.

Специфичните тежки условия при подземните конструкции поставят високи изисквания пред продукта за топлоизолация. Топлоизолацията от екструдиран полистирен (XPS) е една от малкото, които са подходящи за използване при подземни конструкции. Твърдите топлоизолационни плочи са с незначителна абсорбция на влага и се произвеждат чрез специален процес на екструдиране на разпенен полистирен, като запазват своите проектни физико-механични и топлоизолационни свойства, когато се използват във влажна почва.
FIBRANxps изолацията е доказано ефективна топлоизолация и осигурява ЕНЕРГИЕНЩИТ на подземните конструкции.

 

Назад

Рекламен банер

БАИС

Izolacii.eu

Строител

КСБ

Рекламен банер

Нагоре