Йовелия Инженеринг ЕООД
Терабилд ООД
Прострой
Е - Терм
Перфект 2007
Profildeco

Полезно

Перфектният скатен покрив от изовер

Перфектният скатен покрив от изовер

С 15 сантиметра Uniroll Plus и системата VARIO може да спестите 900 лв. от сметките за отопление и охлаждане през цялата година (за таванско помещение със 100 м² използваема площ, намиращо се в София отоплявано с дърва (70%) и климатик (30%), сравнено с неизолиран покрив).
В еднофамилна къща, по време на отоплителния сезон (около 180 дни в годината), най-значителната загуба на топлина (около 30%) изтича през покрива. Тези загуби генерират големи разходи на потребената енергия за отопление (обикновено ел. ток или твърдо гориво). А това от своя страна води до замърсяване на околната среда.
 
В една добре топлоизолирана къща имаме следните предимства:
- повишена стойност на къщата;
- цялост на покрива, стените и пода – без мухъл и плесен;
- намаляват се разходите за отопление и охлаждане;
- подобрява се вътрешният комфорт.
 
Основните коефициенти, които определят колко добре е изолирана една сграда са:
- R = топлинно съпротивление = d/λ (m²K / W) – за стена с 1 слой, където d = дебелина на слоя изолация, а λ = коефициент на топлопроводност;
- U = коефициент на топлопреминаване = 1/R (W / m²K).
 
За нови сгради, действащото законодателство изисква стойността на коефициента U да е по-малка от 0,25 W/m²K. U представлява коефициент на топлопреминаване през покрива, който измерва влиянието на всички елементи в покрива (покрив, греди, тавански прозорци, подпори и др.). Покривът е по-добре изолиран, когато стойността на коефициента U е по-ниска, което се постига чрез:
- инсталиране на изолационен продукт с минимизиран коефициент λ (отбелязан върху етикета);
- увеличаване на дебелината на слоя изолационен материал.
Законодателството ще се развива през следващите години, защото ще трябва да бъде хармонизирано с европейските регламенти. Според тях, от 2020 г. ще се позволява само изграждане на къщи с почти нулева консумация на енергия. Поради тази причина, ISOVER препоръчва стойността на U за покрив да бъде по-малка от 0,220 W/m²K. В една къща с почти нулево потребление на енергия този коефициент има стойност от около 10 W/m²K.
Решението за покривна изолация, което ISOVER препоръчва, осигурява връщане на инвестицията в рамките на първите 2 до 3 години - по-кратък период от всяка друга мярка, чрез намаляване нуждата от енергия за отопление и охлаждане.
 
Изборът на топло- и звукоизолация за перфектното таванско помещение - ISOVER Uniroll Plus.
 
Продуктите от стъклена минерална вата са еластични и свиваеми и позволяват цялостно запълване на неправилно оформени пространства – задължително условие за ефективна топлоизолация. За да се получи стойност на U < 0,220 W/m²K, ISOVER препоръчва инсталиране на полутвърда стъклена минерална вата Uniroll Plus на два слоя с обща дебелина от 15 см - първият слой се инсталира между ребрата, а вторият върху тях. Продуктът има с 20% по-добри изолационни свойства в сравнение с конвенционалните продукти (с ʎD-0,044 W/mK). Инсталиране на 15 cm Isover Uniroll Plus (ʎD=0,036 W/mK) има същия ефект като инсталация с 19 cm продукт с ʎD=0.044 W/mK. Изолираният с Uniroll Plus покрив дава оптимална звукоизолация срещу шумове отвън.
Uniroll Plus е с 60% по-лек от продукти от каменна минерална вата със същите изолационни характеристики (Стойност на коефициента λ). В допълнение, дървените структурни елементи в покрива трябва да бъдат защитени срещу повреди причинени от влагата. Тази защита се осигурява през цялата година от мембраната Vario KM Duplex.

Дървото гние, поради високата влажност!

При 20°С влажността в дървото е <18% (съответства на <~80% RH във въздуха).
 
Посоката на движение на влагата през покрива е различна през различните сезони:

Дифузия на влажен въздух през поkрива (зима)
- Риск от конденз – последствия – мухъл, плесен, гъби;
- Защита – всяко паронепропускливо фолио.

Влажен въздух, произтичащ от изсушаване на дървесината (лято)
- Риск от конденз (върху паронепропускливото фолио или върху облицовката);
- Защита – само ISOVER Vario KM Duplex.
    
Интелигентната мембрана Vario KM Duplex.
 
Основният компонент на системата Isover Vario е мембрана, изработена от полиамид. Vario KM Duplex мембрани имат променлива паропропускливост, позволявайки отличен контрол на влажността.
През зимата мембраната Vario KM Duplex е непроницаема за преминаването на водни пари навън от нагретия в стаята въздух, като по този начин се избягва конденз в покрива.
 
През лятото Vario KM Duplex има висока паропропускливост, която позволява преминаването на водни пари в стаята, получени в резултат от сушене на дървените структурни елементи непосредствено под керемидите. Това предотвратява натрупването им в изолацията, което може да доведе до гниене на носещите греди.

Защо Uniroll Plus + Vario?
- отлична топлоизолация ʎ = 0,036 W /(m K);
- бърза инсталация, особено, ако се използват анкери;
- лесна инсталация – веднъж сложена между гредите се държи сама, не се свлича;
- неправилна форма на пространството – лесно се изпълва – гъвкав и еластичен продукт;
- лек продукт - с 60% по-лек от продукти от каменна минерална вата със същите изолационни характеристики;
- подобрена звукоизолация;
- негорим материал - Евроклас А1;
- отлична пароадаптивност;
   Съхнене на дървото в новопостроените скатни покриви;
   Избягване натрупването на влага;
   Въздухонепроницаемост;
   Удължава живота на дървените структури.

 
Сравненения с други решения:

Сравнено с Каменна вата и EPS, Uniroll Plus e:
- гъвкав и еластичен продукт – позволява перфектно запълване на пространствата с неправилни форми;
- гъвкав и еластичен продукт – може да бъде пронизана от окачвачи – не се образуват въздушни пространства около окачвачите, стои без допълнително укрепване;
- гъвкав и еластичен продукт - може да компенсира вариациите в дебелината на гредите;
- гъвкав и еластичен продукт - може лесно да се отрежат точните размери на разстоянието между гредите, практически без загуби на материал при монтаж.

Сравнено с Каменна вата, Uniroll Plus e:
- с по-ниско тегло;
- практически без отпадък.

Сравнено с EPS, Uniroll Plus + Vario e:
- с много добра шумоизолация;
- негорим материал, няма проблеми с пожарозащитата;
- контролирана дифузия на влажен въздух;
- позволява съхнене на дървената конструкция през лятото.

Една система, 2 схеми на монтаж!
 
Схемата е подходяща за случаите, когато между мембраната Vario KM Duplex и гипскартонените плоскости трябва да преминават комуникации – кабели, тръби и др. под. oбикновено дървени стени със същата схема на монтаж.

Системата за перфектния скатен покрив има най-добри резултати, ако е монтирана правилно!
 
Инсталирайки  крепежните  елементи,  имайте предвид,  че  те  трябва  да  осигуряват достатъчно пространство за изолационния слой. Поставете Uniroll Plus между гредите. Когато срязвате ролката, оставете я 1-2 cm по-дълга, за да може да се подпъхне между ребрата. Uniroll Plus е достатъчно твърда, за да се задържи сама между гредите и не изисква инсталиране на тел, подпори или дюбели.
 
Инсталирайте метални профили чрез защипване на анкерите или чрез винтове или дюбели. Запълнете цялото пространство между профилите и гредите с втори слой от Uniroll Plus, без да се оставя празно място.
 
Върху металните профили се поставят парчета (ивици) от двойно залепваща лента. Те ще придържат Vario  KM  Duplex  мембраната.  Съседните  парчета  на  мембраната  трябва  да  се припокрият с 10-15 см, като се съединят със специалната лента Vario KB1.
 
Зоната около предмети, които преминават през мембраната, трябва да бъдат запечатани с лепенка Vario Multitape. В зоните на свързване със стени или с прозорци трябва да се използва лепилото Vario DoubleFit. Накрая се поставят гипсокартонените плоскости.

 

 

Назад

Рекламен банер

БАИС

Izolacii.eu

Строител

КСБ

Рекламен банер

Нагоре